Skip to main content

Објављен први Јавни позив за ИПАРД 3 – бесповратна средства у пољопривреди

Објављен је Први јавни позив у оквиру ИПАРД 3 Програма за донације које се односе на инвестиције у примарну пољопривредну производњу - Мера 1 - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, са бесповратним средствима од 60-75% вредности инвестиције и максималном износом подршке од чак 1.000.000 евра.

За овај Јавни позив опредељена су до сада значајна средства у износу од 4.809.728.000,39 динара динара, рок за подношење пријава је од 23. фебруара до 24. маја 2024. године. На конкурсу могу учествовати физичка, правна лица и задруге који инвестирају у оквиру следећих сектора:

  • Млеко
  • Месо
  • Јаја
  • Поврће
  • Воће
  • Садни материјал
  • Житарице и индустријско биље
  • Грожђе и
  • Рибарство

Новина је да је овај јавни позив само за инвестиције у изградњу нових објеката, као и опремање тих нових објекта, подизање новог или обнављање постојећег вишегодишњег засада воћа, подизање засада садног материјала, изградња и опремање пластеника.

Самим тим што на овом јавном позиву нису предмет инвестиција набавка опреме за постојеће објекте, као ни набавка механизације, а са обзиром на значајна средства која су доступна, сматрамо да је ово права прилика за конкурисање за инвеститоре који иначе тешко долазе до потребних бодова за рангирање.

За оне инвеститоре који се још размишљају, морамо нагласити да је обавезно прибавити грађевинску дозволу до предаје документације за пријаву пројекта, а за шта је остало мање од три месеца. За такве, брзина је услов за могућност конкурисања.

У односу на претходни циклус ИПАРД програма сада има више измена у захтевима за инвестититоре, као и у поступку конкурисања. С обзиром да је конкурс у току те и да је сам поступак конкурисања захтеван и изискује доста времена потребно је што пре кренути са припремом документације.

На ИПАРД 2 програму, више од половине предатих пријава су у некој фази ИПАРД контроле одбијене. Веома је важно имати консултантску кућу која има капацитет и искуство да води инвеститора кроз овај поступак како би са што већом вероватноћом реализовао жељени пројекат.

Највећа консултантска кућа у Србији је СИМ ЦЕРТ са 14 консултаната у три регионалне канцеларије у Београду, Новом Саду и Крушевцу покрива територију целе Србије. Самопоуздање ових консултаната се огледа у томе да они не наплаћују своје услуге пре добијања Решења о одобравању пројеката.